Prihlásenie

Username
Heslo


Aktuality

Posledné updatovanie stránky bolo 13.9.2007
TOPlist

Slovania v strednej Európe a počiatky slovenských dejín


pravlasť Slovanov: na S od Karpát, na V od Odry, Visly, na Z od Dnepra—rozptýlili sa : západní, južní, východní (5.-6.stor.)
-1. Vlny Slovanov na V Slovenska
-pôvod. Kultúra na Slov.-púchovská(4.-5.stor n.l.)
-J a Z Slovania osídlili Z V a JV povodím Tisy
-S Slovanmi spoza Karpát
-antictickí spisovatelia Prokopios, Jordanes, Priskos – záznamy o Slovanoch-Venedi (Vinidi)
-pol. 6. stor.- Avari do Karpat. Kotliny=vznik Avarskej Ríše (zoskupenie kmeňov) a obsadenie Podunajskej Nížiny
-žili z koristi na úkor roľníckeho obyvateľstva
-hrinky=avarské kruhové pevnosti
-na S od avarskej ríše sídlili naddunajskí Slovania, ktorí bránili Avarom na S
-symbióza- slovansko-avararské pohrebiská na J Slovenska a V Východoslovenskej nížiny
-Slovania v avarskom vojsku v 1.radoch-belfuci
-Slovania - v rodoch a kmeňoch-na čele náčel. ,rodiny monogam len náčel. viac žien
-veča- ľudské zhromaždenie dospelelých mužských príslušníkov kmeňa
- viera v záhrobný život a prírododné javy ako nadprirodzené bytosti
-živili sa lovom rýb, poľovníctvom,pestovaním zeleniny a ovocia+obilie,chov dobytka +les. včelárstvo-brtníctvo
-dvojpoľný systém
-zruční remeselníci, nepoznali hrnčianrstvo, kruhovo-ručná keramika neskôr vlnovky-pražský typ
Samova ríša
-Avari-pokus o dobytie Konštantínopolu-centra Byzantskej ríše-porazení =>vzopretie Slovanov avarskej nadvláde
-franský kupec Samo na čele Slovanov proti kráľobi Dagobertovi, ktorého porazil po trojdňovej bitke pri Vogatisburgu, Samo na území Franskej ríše, pripojil české kmeňe a lužických Srbov
-Sam ríša – kmeňový zväzok 623-658 n.l., po Samovej smrti rozpad a Avari vpadli na J Slovenska
-Samova ríša= pokus Slovanov vytvoriť si vlastný štát
-predpoklad, že neskôr Veľkomoravská ríša na tomto území-strategické miesto sútoku Dunaja a Moravy ->križovanie sa dunajskej a jantárovej cesty
-autochónna (pôvod.) teória->pravlasť Slovanov - Dunajská kotlina