Prihlásenie

Username
Heslo


Aktuality

Posledné updatovanie stránky bolo 13.9.2007
TOPlist

Rozmach Veľkomoravskej ríše za čias Rastislava a Svätopluka


• Rastislav udržoval dobré vzťahy s Východofranskou ríšou. Rastislav podporil odboj Radbota proti kráľovi Ľ. Nemcovi (r.855 zaútočil na V.Moravu). Rastislav sa ubránil, neskôr podporil ľudovítovho syna Karolmana proti otcovi. Toto spojenectvo využil na boj proti Pribinovi.
• Nástupca Pribinu bol Koceľ.
• Na územie Mojmírovho a Pribinovho kniežatstva – misionári z Franskej ríše. Rastislav si uvedomil, že prijatím kresťanstva z nemeckcňých oblastí bude jeho ríša závislejšia od východofranských panovníkov. Roku 862 sa obrátil na byzantského cisára Michala III., ktorý vyslal na Moravu Konštantína a Metoda.
• Konštantín a Metod prišli na Veľkú Moravu r. 863, založili učilište na výchovu kňazov. Priniesli pápežovi Hadriánovi II. ostatky pápeža Klementa I. Metod sa vracal na Veľkú Moravu po smrti Cyrila (Konštantína) s poverením cirkevného učiteľa, ktoré bolo adresované Rastislavovi, Svätoplukovi a Koceľovi.
• Na Veľkej Morave – vojna s Východofranskou ríšou, Svätopluk vydal Rastislava nepriateľom a sám upadol do zajatia.
• Ľudovít Nemec (august 869) - výprava proti Veľkomoravskej ríši, obliehali Rastislavov hrad pod vedením Karolmana napadol územie Slovenska, ktoré bránil Svätopluk, neskôr Karolman – dohoda so Svätoplukom, čo Rastislav považoval za zradu. Svätopluk zajal Rastislava a v máji 870 ho vydal Karolmanovi. Rastislav vo väzení zomrel (Regensburg). Svätopluk takisto uvrhnutý do väzenia.
• Karolman obsadil Veľkú Moravu – dvaja správcovia: Engelšalk a Viliam.
• V lete 871 Karolman znovu poslal vojsko na Veľkú Moravu na čele so Svätoplukom (očistený z podozrení). Svätopluk sa tajne dohodol s kňazom Slavomírom, prešiel na stranu povstalcov, porazil bavorské vojsko.
• V roku 874 Ľudovít Nemec uzavrel so Svätoplukom vo Forchheime mier. Platil Východofranskej ríši poplatok, ale získal neutralitu.
• Pápež Ján VIII. roku 880 vydal bulu Industriae tuae, v ktorej Svätopluka a jeho ľud vzal pod ochranu Svätej stolice, schváli liturgiu v jazyku slovienov, na žiadosť Svätoplukovu vysvätil švábskeho mnícha Wichinga za nitrianskeho biskupa.
• Wiching a nemeckí kňazi – útok na Metoda a domácich kňazov.
• Po Metodovej smrti r. 885 – Wiching a Svätopluk sa ujali vedenia moravskej cirkvi.
• Na prelome 9/10.stor. vznikla cyrilika
• Obdobie mieru s Východofranskou ríšou Svätopluk využil na výboje do susedných slovenských území.
• Východofranský panovník Arnulf – súhlas, aby Svätopluk pripojil k svojej ríši Čechy a územie lužických srbov.
• Arnulf a Wiching proti Svätoplukovi
• R. 892 napadla Východofranská ríša Veľkú Moravu, pričom spojencami Arnulfa sa po prvý raz stali kočovné kmene Maďarov.
• Podľa legendy Svätopluk ríšu rozdelil medzi troch synov: Mojmír II., Svätopluk II. a Predslav.
• Maďarské kmene (náčelník Arpád) vyplienili Panóniu, výboje proti Veľkomoravskej ríši i Bavorom. V júli 907 – Maďari porazili bavorské vojská a na polstoročie zanikla Východná marka.
• Veľkomoravská tradícia mala významnú úlohu v dobe národného obrodenia v ich bojoch za národné práva.