Prihlásenie

Username
Heslo


Aktuality

Posledné updatovanie stránky bolo 13.9.2007
TOPlist

Kultúra a umenie v 11.-13. storočí


nositeľ kultúry a vzdelania – cirkev, podporovaná kráľmi
Gejza I. založil v roku 1075 kláštor v Hroňskom Beňadiku
na Slovensku vznikli ďalšie benediktínkse kláštory, najvýznamnejší bol na Zobore
v roku 1086 v Nitre obnovili biskupstvo, vznikla tam kapitula so zborom a škola
ďalšie kapituly vznikli v Bratislave a na Spiši v 12.-13. storočí
okolo roku 1064 vznikla legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi, legendu zostavil biskup Maurus, sv. Svorad a Benedikt sa stali spolupatrónmi Nitrianskeho biskupstva, neskôr ich kult chceli vládnuce vrstvy a cirkev nahradiť kultom sv. kráľa Štefana a jeho syna Imrich, obaja boli vyhlásení za svätých v roku 1083
13. storočie prinieslo rozvoj cirkevných inštitúcií, rástol počet kláštorov a kontemplatívnych reholí ako benediktíni, cisteriáni, augustiniáni, kartuziáni a iní – rekultivovali pôdu, prepisovali kódexy, vyučovali a ošetrovali chorých ženské kláštory boli v Trnave a Bratislave
od polovice 13. storočia – rozšírenia žobravých reholí ako františkáni, kláštory v Bratislave, Trnave, Nitre a Trenčíne, a dominikáni, kláštory v Banskej Bystrici a Košiciach
na Slovensku pôsobili aj rytierske rehole – križovníci v Chmeľove, johaniti v Trnave a Trenčíne
vznik pisárksych stredísk – tvorba kódexov, Nitriansky kódex – 11.-12. storočie
vznik kláštorných škôl – príprava na kňažskú dráhu, asi existovali aj mestské školy
rastie počet písomných svedectiev, šírenie myšlienok Tomáša Akvinského a Bernerda z Clairvaux
prelom 12. a 13. storočia – kronika od notára Bela III. - opis dejín starých Maďarov
v 13. storočí ideológ uhorskej šlachty – Šimon z Kézy – dielo Činy Uhrov – odvodzoval pôvod Maďarov od Hunov
v architektúre dominoval románsky sloh, v 13. storočí sa objavujú gotické prvky
prechodný románsko-gotický sloh – katedrála v Spišskej kapitule, stavaná 1245-1275, je na nej vidieť aj stopy románskeho aj gotického štýlu
umelecké remeslá – prejav vyspelého kovotepectva, kovolejárstva a zlatníctva
výtvarné umenie – taliansky a juhonemecký vplyv