Prihlásenie

Username
Heslo


Aktuality

Posledné updatovanie stránky bolo 13.9.2007
TOPlist

Slovensko a habsburgovská monarchia 1780-1848


charakteristika obd.
-Modernizácia spoločn.
-zárodky predstáv o novej spol. – rovnosť, rast vzdelania

vláda jozefa II. (1780-1790)
-syn MT
-ref. chcel urýchliť modern. ríše a prebud. ju na jednotný šť.
-absolutista
-vydal niekoľko 1000 zákonov, no vtedajšia spol. nebola priprav. ich prijať, tak mali mnohé odpor

jozefínske reformy
-patent o zruš. nevoľníctva (1785)
-všeobecný zákonník o zločinoch a trestoch
-tolerančný patent (1781)
-ref. št. správy
-ku konci 80-tych rokov kríza
-novy pan. František I.

vojny proti FR
-1804 vytv. Rakúske cis.
-1806 sa vzdal cis. Nem. r. a vyhlásil rozpustenie
-1812 vydal dcéru za Napoleóna- spojenec
-úspešná 5. vojna skončila viedenským kongresom, bol uzavretý bratislavský mier
-1809 FR vojská zničili Devín
-po páde Napoleóna absolutistická vláda
-v A- knieža Metternich kancelárom (do 1848)- centralizmus, konzervatívny

jakobínske hnutie v Uh.
-tzv Martinovičovo sprisahanie
-2 skupiny: - spol. Refomátorov
a spol. Slobody a rovnosti
-cieľ: vytvoriť demokr. fed. rep., kde SK jednou z provincií
-1794 boli odhalení- poprava H ref. hnutie
-rast nár. povedomia šľachty- za používanie H
-1790-1792 pomaďarčenie št. v Uh.
-štefan sečéni- národohospodárske spisy
-ľudovít košút- žiadal zruš poddanstva
cirkev a nár sit v Uh
-kat- latinčina
-evanj. Podraď. Kat.
-na Sk 3 dištrikty: -preddunajský
-banský
- potiský